Drijfveren vertaald in denkpatronen

Gedrag is wat we zien van elkaar, maar wat zit eronder? Drijfveren verklaren voor een groot deel waarom je bepaald gedrag vertoont. Drijfveren zijn vertaald in denkpatronen die verklaren hóe mensen denken en niet wát ze denken. Met de Energy Drives®scan of drijfverentest ben je in staat deze denkpatronen in kaart te brengen.

Drijfveren herkennen en kleur bekennen

Denkpatronen die zich ontwikkelen binnen mensen, groepen en organisaties. Patronen die elkaar aanvullen, maar soms ook conflicteren. Iedereen kijkt door zijn/haar eigen bril. Inzicht in deze dynamiek, maakt dat je een krachtig gereedschap in handen hebt voor succesvolle praktische interventies. Energie krijgen van wat je doet, dat wil toch iedereen?